metro

Ganz P típusú magyar gyártmányú szerelvények
Siemens & Halske gyártmányú járművek | Ganz csuklós | Ganz P prototípus | Ev típusú járművek | 81-717 típusú járművek | Ganz Hunslet G2 prototípus | Alstom gyártmányú járművek

Az 1950-ben megkezdett budapesti metróépítés - a korszellemnek megfelelően - hazai gyártású metrójárművekkel számolt. Ismerve a hazai vasúti járműgyártás lehetőségeit, ez az adott időben nem volt könnyű, de nem is volt elérhetetlen cél.
A metróépítés megindulásával egyidőben az akkori Ganz Vagongyárban 1951. őszén elkezdődött a budapesti metróvonalakon közlekedtetni kívánt motorkocsik tervezése és prototípusainak elkészítése. A tervezéshez a moszkvai metró motorkocsijai szolgáltak kiindulási alapul. A tervezési és gyártási munka nagy lendülettel folyt, melynek eredményeként 1953. június 25-re elkészült 2 metró motorkocsi. A két motorkocsival ez után futáspróbákat végeztek a Népliget délkeleti oldalát lezáró Budapest - hegyeshalmi vasútvonal töltése mellett, a Vajda Péter utca és az Üllői út között fekvő, 600 m hosszú próbapályán. A motorkocsikat a próbapálya Üllői út felőli végén épült ideiglenes barakkban tárolták. /A próbapálya nyomai még az 1990-es évek elején fellelhetők voltak./
A próbapálya villamosenergia-ellátására egy önálló áramátalakítót építettek a Vajda Péter utcában a Budapesti Elektromos Művek szabadtéri transzformátorállomása mellé. Ez az áramátalakító az 1990-es évek közepén (1995) még működött, és a környező villamos- és trolibuszvonalakat táplálta.
A magyar gyártmányú motorkocsik futáspróbája a metróépítés 1954-es leállítása után abbamaradt, a kocsik az ideiglenes tárolóhelyen álltak 1970-ig. Akkor a kocsikat átszállították a Fehér úti metró járműtelepre, majd 1972-ben a prototípus kocsikat leselejtezték.
A budapesti metró 1963-ban folytatódott építésekor a korábbitól eltérő korszellem uralkodott. Ez az időszak Magyarországon az iparvállalatok összevonásának, a nagy iparvállalatok kialakulásának kezdete volt. Ebben az időszakban az elsők között vonták össze az egymás mellett fekvő, hasonló profilú Ganz és MÁVAG gépgyárakat. Az összevonással létrejött, belső bajokkal küzdő nagyvállalat, bár fő profilja a vasúti járműgyártás volt, nem vállalta a metró-motorkocsik gyártását. Így azokat importból kellett beszerezni.

Szöveg: Bata István; Képek: Kelecsényi Zoltán